Multi split sistēmas iekārtas darbības shēma ir analoģiska split sistēmām, taču vienam ārējam blokam šajā gadījumā ir pieslēgti vairāki iekšējie. Daudzās Multi split sistēmās iespējams kombinēt dažādu tipu iekšējos blokus – sienas, kasetes, grīdas u.tml. Turklāt parasti ir iespēja iekšējos blokus montēt un pieslēgt pakāpeniski. Ikviens kondicioniera iekšējais bloks ir aprīkots ar tālvadības pulti un var tikt ekspluatēts individuāli. Galvenā Multi split sistēmu priekšrocība – ārējo bloku skaita samazināšanās, kas ļauj saglabāt ēku arhitektūras krāšņumu.

LG GAISA KONDICIONIERI.pdf