Multizone air conditioning systems are the most powerful Multi-split systems. One external unit can be connected up to 30 internal blocks, system control is possible with the help of a personal computer, the distance between outer and inner blocks may reach 200 meters, while the difference in height can be up to 110 meters, and the total length of the track can be 1 kilometre. External units can be assembled wherever you want – on a wall, roof, in the basement or even outside the building. Also the external blocks can be combined in a single system and connected to the building management system.

2017 MULTI V5.pdf

Multizonas kondicionēšanas sistēmas ir jaudīgākās Multi split sistēmas. Vienam ārējam blokam iespējams pieslēgt līdz pat 30 iekšējos blokus, sistēmas kontrole iespējama ar personālā datora palīdzību, attālums starp ārējo un iekšējo bloku var sasniegt 200 m, savukārt atšķirība augstuma ziņā var būt pat līdz 110 m, un kopējais trases garums var būt 1 km. Ārējos blokus iespējams montēt, kur vien vēlaties – uz sienas, jumta, ēkas pagrabā un ārpus tās. Tāpat ārējos blokus var apvienot vienā sistēmā un pieslēgt ēkas vadības sistēmai.

2020 MULTI V5.pdf